https://t.me/joinchat/eWCuUPzpwhM1YzA1

 

https://chat.whatsapp.com/C0MCKu736XsFwam33MwI1T

 

DOUBAL POWER JACKPOT BUY CUMMINSIND ABOVE 1254 TGT 1261 1268 1275++++

 

DOUBAL POWER JACKPOT BUY HDFC ABOVE 2494 TGT 2504 2515 2525 2535+++

 

BUY BANKNIFTY FUT ABOVE 41526 SL 41471 TGT 41707 41940 42176

 

BUY NIFTY FUT ABOVE 17855 SL 17833 TGT 17918 18020 18105

 

Call 09724034979 09979965611 09033034939 07096510606 WWW.KRIVASTOCK.COM