https://chat.whatsapp.com/E5A0BlxxpCuHQxBOXvkeMk

 

72 MADE HIGH 98.60 πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ PROFIT 16000 RS 2 LOT CHECK MSG

DOUBAL POWER JACKPOT BUY HEROMOTO 3000 CE 72 MADE HIGH 99 LOT SIZE 600 SHARE

 

Titan 10.50 made high 12 πŸš€πŸš€πŸš€

Jackpot Buy titan 1780ce above 10.50 target 14 20 30 sl 5

 

7.50 MADE HIGH 8.75Β  πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ PROFIT 13300 RSΒ  2 LOT CHECK MSG

DOUBAL POWER JACKPOT BUY BEL 160 CE JUL 7.5 MADE HIGH 8.75 LOT SIZE 3500 SHARE

 

MADE HIGH 33 πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ PROFIT 2 LOT 5400 RS CHECK MSG

DOUBAL POWER JACKPOT BUY INDUSINDBK 1060 CE 30 MADE HIGH 33 LOT SIZE 900 SHARE

 

MADE HIGH 7.40 πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ PROFIT 2 LOT 1750 RS CHECK MSG

DOUBAL POWER JACKPOT BUY TITAN 1800 CE 5 MADE HIGH 7.40 LOT SIZE 350 SHARE

 

JOIN PAID DOUBAL POWER JACKPOT TIPS PAY 1 MONTH RS 75000 ONLY CALL 09724034979 09979965611

 

πŸ™ˆπŸ™ŠπŸ™‰πŸ™ŠπŸ™ˆπŸ™ŠπŸ™‰πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―

 

CALL 09724034979 07096510606 09979965611 09033034939 WWW.KRIVASTOCK.COM