https://chat.whatsapp.com/KaPJq7tSNxeH5flq9S0wGF

 

๐Ÿ‘‰๐Ÿ‘‰THIS IS MY OPEN TRADEย  PLZ CHECK

๐Ÿ‘‰๐Ÿ‘‰MY TRADE BUY TATA MOTOR 10 LOT 321

MY TRADE BUY NIFTY FUT 10 LOT 14360

MY TRADE BUY BANK NIFTY 10 LOT 30550

MY TRADE BUY ONGC 10 LOT 118

MY TRADE HINDALCO 4.20 CE AT 6ย  LOT 10

MY TRADE BUY ZINC 5 LOT 230

MY TRADE BUY NICKEL 5 LOTย  1245

MY TRADE BUY COPPER 5 LOT 735

MY TRADE BUY LEAD 5 LOT 169

STEL HOLDย  ย FOR TGT I AM HOLD

JUN-JULY FUT AND WAIT FOR TGT ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿ‘ˆ

PLZ HELP ME 07096510606ย  09979965611

09033034939 09724034979ย  WWW.KRIVASTOCK.COM

๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™ THIS IS MY TRADEย  OPEN IN MKT

PLZย  HELP US IF U HAVE ANY IDEAย  ย ๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™

 

CALL 09979965611 09724034979 09033034939 07096510606 07600754467 WWW.KRIVASTOCK.COM